Jako potomkom łatwo jest nam wierzyć w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. To kłopotliwe życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w mniemaniu całkiem przeciwnym. A szkoda, bowiem w zasadzie wiele rzeczy można załatwić