Zakażenie grzybicze jest chorobą wywołującą wstyd. Może jednak dotyczyć istotnego procentu osób na świecie. Stąd ważne znaczenie ma uświadamianie o definicji pojęcia grzybica, a równocześnie wskazywanie sposobów jej diagnozowania oraz poddawania terapii. Grzybica to