Co powinno być typowe dla dobrego hotelu? Aby móc taki obiekt ocenić jako godny odwiedzenia trzeba odnaleźć w nim szereg związanych ze sobą elementów. Dobry rodzaj usytuowania hotelu to jedna z takich cech. Zależnie