Większość z nas kojarzy branżę hotelową z rozmaitymi obiektami, które oferują schronienie. Należy niemniej jednak pamiętać, że pomiędzy banalnym hotelem a pensjonatem są spore różnice. Nie można też pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym