Wzrastający standard życia w toku codzienności powoduje, że ulegają zmianom także nasze wymagania w kwestii hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce noclegowe. By rezydenci chętnie decydowali się na określony hotel, powinien on