Odprężony etatowiec pracuje skuteczniej . To jasne, aczkolwiek tonu emocjonalnego jaki jest obecny w organizacji nie wolno marginalizować. Jeśli jest kiepski, wzrasta fala wypowiedzeń, zatrudnieni nie są efektywni , a niski poziom zaangażowania w